PAARDENMARKT ZATERDAG 17 MAART 2018

De paardensport telt 9 disciplines, nl. jumping, dressuur, endurance, eventing, horseball, mennen, reining of westernrijden, voltige of gymnastiek te paard en para-equestrian. De meeste disciplines zijn meermaals de revue gepasseerd op de voorbije 38 paardenmarkten sinds de oprichting in 1979.

Eventing waarbij de ruiters een dressuurproef, een terreinproef en een springparcours afleggen en endurance waarbij de ruiters een bepaalde afstand afleggen in een buitengebied zijn disciplines die nog niet aan bod kwamen, gewoon omdat het terrein te klein is.

Eén discipline is echter nooit in beeld geraakt tijdens de nagenoeg 4 decennia, nl. para-equestrian of paardensport voor mindervaliden. Vrijwel iedereen met een beperking kan aan paardensport doen. Of je nu een lichamelijke, visuele, verstandelijke, een lichte of zware beperking hebt : afhankelijk van de aard van de beperking zijn er aanpassingen en hulpmiddelen mogelijk. Paardrijden is voor mensen met een handicap een unieke gelegenheid om hun handicap te vergeten. Vaak valt het gevoel van gehandicapt te zijn grotendeels weg eenmaal je op de rug van het paard zit. Vanuit een paardenrug ziet de wereld er immers geheel en anders uit dan vanuit een rolstoel.

Dankzij de LRV Limburg en de mensen van Sint-Oda te Overpelt kunnen we jullie als toeschouwer laten deel uitmaken van hun sport, waarbij de kleintjes ons gaan verrassen met hun enthousiasme en glimlach op het paard, terwijl Eddy als mindervalide laat zien hoe hij ondanks zijn handicap genot en plezier haalt uit zijn relatie met zijn paard. Voor hem werkt paardrijden therapeutisch en versterkt het zijn persoonlijkheid. Niet te vergeten dat het paardrijden voor hen stimulerend werkt op hun algemene conditie zoals ademhaling, bloedcirculatie, motoriek, spierkracht, houding en reactievermogen.

Maurice en zijn paard Waldo introduceren ons in het Natural Horsemanship. Een horseman is half mens half paard. Zijn benadering van het paard is gebaseerd op liefde, paardentaal en respect. Zo leert de horseman zijn paard rustiger, slimmer en atletischer worden. Maurice is wat je zou noemen een paardenfluisteraar, maar dan toch anders. Meer dan de moeite om hem bezig te zien met Waldo.

Equi-coaching laten we ook zien op ons terrein. “Equi” slaat op de Latijnse naam voor paarden en verwijst ook naar “equilibrium” wat evenwicht betekent. Tijdens de sessies zoekt de coach naar een evenwicht tussen het paard, jezelf en je omgeving. Equi-coaching een ervaringsgerichte methode om via opdrachten met paarden mensen te begeleiden in het bereiken van hun persoonlijke doelen. Het contact en de oefeningen met de paarden, in combinatie met gerichte gesprekstechnieken maakt van equicoaching een zeer krachtige methode om te komen tot veranderings- en bewustzijnsprocessen

De bijzondere gave van een paard is dat het binnen enkele seconden een mens kan inschatten. Ze herkennen emoties, angsten en blokkades en reageren hierop. Paarden zijn kuddedieren. Ze hebben nood aan leiderschap en samenwerking om te overleven. Dat paarden ook prooidieren zijn, zorgt ervoor dat ze altijd alert zijn. Ze reageren steeds op een spontane manier op het hier en nu.

Paarden hebben van nature leren communiceren via lichaamstaal en gevoelens. Daardoor reageren ze niet alleen sterk op de gedragingen en gevoelens van hun soortgenoten, maar ook op die van mensen. Dat komt tot uiting door hun duidelijke lichaamstaal. Paarden zijn instinctief en eerlijk. Ze denken niet na over hoe ze zullen reageren waardoor je als het ware een spiegel krijgt voorgehouden. Je handelingen, uitstraling en lichaamstaal worden door het paard op een bepaalde manier geïnterpreteerd. Zo ontvang je meteen eerlijke en spontane feedback. Je leert jezelf beter kennen.

Mensen moeten hiervoor niet kunnen paardrijden, enkel naast het paard stappen en samen oefeningen doen werkt helend en rustgevend.

Onze 39ste paardenmarkt staan mens en paard meer dan ooit centraal. Het paard laat zijn vele talenten zien en is meer dan een emotionele steun voor velen onder ons.